BLØDGØRERE

14 July 2017

Vi mennesker har brugt blødgørere til at gøre ting bløde og fleksible i tusinder af år. Vand har været brugt til at blødgøre ler siden tidernes morgen, og det er påvist at man for flere hundrede år siden brugte forskellige typer olie til at blødgøre beg til tætning af både. Moderne blødgørere ligner fortidens, men er samtidig forskellige. De er farveløse og lugtfri organiske væsker, der kan mere end simple additiver som pigmenter eller fyldstof, da de udgør en bred vifte af kemiske forbindelser og molekyler, der på pålidelig og bæredygtig vis sikrer en høj ydeevne for materialer, der kan anvendes til utallige formål.

ET UTAL AF TYPER – HØJE PRÆSTATIONSKRAV

I løbet af de sidste 60 år er mere end 30.000 forskellige stoffer blevet evalueret i forhold til deres blødgørende egenskaber. Ud af disse er kun et lille antal – omkring 50 – at finde i handlen i dag, efter at have opfyldt de strenge krav til præstation, omkostninger, tilgængelighed, sundhed og miljø, som markedet, forbrugerne og myndighederne stiller. De mest almindelige blødgørere omfatter estere, såsom adipater, azelater, benzoater, citrater, cyclohexanoater, orthoftalater, sebacater, tereftalater og trimellitater. De fremstilles ved at få en alkohol – som f.eks. Butanol, 2-ethylhexanol, isononanol, isodecanol eller 2-propylheptanol – til at reagere med en syre, som f.eks. Phthalanhydrid, tereftalsyre, adipinsyre eller trimellitsyre anhydrid, for blot at nævne nogle af de mest anvendte råmaterialer.

UTALLIGE APPLIKATIONER & OMFATTENDE TESTNING

Over 90 % af alle de blødgørere, der anvendes i Europa i dag, bruges i fleksibel PVC. De giver PVC den fleksibilitet og elasticitet, der er behov for i mange forskellige anvendelsesområder, særligt inden for byggeri (til beklædning af kabler, til tagplader og til gulv- og vægbeklædning), i bilindustrien (pyntelister, kabler og undervognsbeklædning), samt til møbler og kunstige lædervarer. Blødgørere udgør en væsentlig funktion i processen der omdanner de fysiske egenskaber af PVC og andre polymerer, og muliggør deres fleksible og holdbare anvendelse i et væld af nye funktioner.

Fordi blødgørere anvendes så bredt, er de blevet gennemtestet for mulige sundheds- og miljømæssige påvirkninger, og de er blandt de kemiske stoffer, som der har været forsket mest i. I Europa muliggøres sikker brug af blødgørere af REACH, som er den mest omfattende kemi-lovgivning i hele verden.

DET EUROPÆISKE & GLOBALE MARKED

De oftest anvendte blødgørere er kemiske basisproducter, der bruges i store mænger. De er først fuldt udviklede til kommercielt brug efter flere årtier og investeringer på flere millioner euro. På verdensplan forbruges der omtrent 8,4 millioner tons blødgørere om året, hvoraf europæisk forbrug udgør et godt stykke over 1,3 millioner tons. Ortho-ftalater er de mest anvendte blødgørere.

Det europæiske marked har udviklet sig hurtigt, som svar på markeds- og lovgivningsmæssigt pres. I Europa udgør ortho-ftalater størstedelen af blødgørermarkedet, efterfulgt af tereftalater og cyclohexanoater. Andre blødgørere har også øget deres markedsandel.

Dehp udgør dog stadig næsten 40 % af forbruget på verdensplan. Dehp produceres og anvendes stadig i kina, indien og andre dele af asien, mellemøsten, afrika og latinamerika og kan forekomme i varer, der importeres til Europa.