ZMĚKČOVADLA A MĚKČENNÉ PVC

Po tisíce let lidé použivají změkčovadla na změkčování různých látek. Od počátku evoluce člověka se voda používá na změkčení jílu a u olejů je známo, že byly použity před staletími na změkčení smoly, čímž bylo dosaženo hydroizolačního efektu u lodí.

Moderní změkčovadla jsou si podobná, ale zároveň se od sebe liší. Jsou to bezbarvé organické kapaliny bez zápachu, se kterými nelze zacházet jako s aditivy, pigmenty či tmely. Představují totiž širokou škálu chemických procesů a molekul, přinášejících nespočet vysoce výkonných aplikací bezpečným a udržitelným způsobem.  

ŠIROKÉ SPEKTRUM VYUŽITÍ

Za posledních šedesát let se vyhodnotilo přes 30 000 různých látek na vlastnosti měkčení.  Z nich se jen malé množství, přibližně padesát, využívá komerčně a to po slpnění požadavků, které klade trh, uživatelé a regulační orgány, tj. výkonnost, cena, dostupnost, zdravotní požadavky a podmínky na životní prostředí.

Nečastěji využívaná změkčovadla zahrnují estery jako jsou: adipáty, azeláty, benzoáty, citráty, cyklohexanony, ortoftaláty, sebakáty, tereftaláty a trimellitáty. Vyrábějí se pomocí reakcí alkoholu, za zmínku stojí alespoň některé z výchozích látek například: butanol, 2-ethylhexanol, isononanol, isodekanol nebo 2-propylheptanol, s kyselinou například ftalanhydridem, kyselinou tereftalovou, kyselina adipovou nebo trimellithydridem.

 

 

ŘADA DALŠÍCH APLIKACÍ & ROZSÁHLÉ TESTOVÁNÍ

V současné době se více jak 90 procent všech změkčovadel  spotřebovaných v Evropě používá v aplikacích jako měkčené PVC. Dávají PVC měkkost a pružnost potřebnou pro mnoho různých využití, zejména ve stavebnictví (opláštění elektrických kabelů, střešní membrány, podlahoviny a tapety). V automobilovém průmyslu (čalounění, kabely, tmely), při výrobě nábytku a umělých kožených výrobků. Změkčovadla jsou významné funkční látky, které mění fyzikální vlastnosti PVC a jiných polymerů, čímž vytváří zcela nové možnosti uplatnění z hlediska pružnosti a odolnosti.

Vzhledem k tomu, že změkčovadla mají šikorou škálu využití, byly proto podrobeny rozsáhlému testování na možné zdravotní a environmentální účinky a také patří mezi nejvíce zkoumané chemické látky. V Evropě je bezpečné používání změkčovadel povoleno dle nařízení REACH – nejkomplexnější bezpečnostní nařízení výrobků na světě.

EVROPSKý & GLOBALNí TRH

Hlavní změkčovadla jsou vysokotonážní chemické látky, kterým trvalo desítky let a na které bylo vynaloženo miliony eur kapitálových investic, než dosáhly plného komerčního vývoje. Ročně se globálně spotřebuje přibližně šest milionů tun změkčovadel, z nichž evropská spotřeba činí více než 1,2 milionu tun. Nejvíce využívanými změkčovadly jsou ortoftaláty.

 

 

Evropský trh se rychle vyvinula v reakci na trh a regulační tlak.. V Evropě ortoftaláty zastupují největší část na trhu se změkčovadly, následují tereftaláty a cyklohexanoáty. Ostatní změkčovadla jsou také získávají podíl na trhu.

Nicméně, DEHP stále představuje téměř 40 procent světové spotřeby. DEHP je stále široce vyráběn a používán v Číně, Indii a dalších částech Asie, Středního východu, Afriky a Latinské Ameriky a také může být obsažen v předmětech dovážených do Evropy.